Starta eget med miljövänliga tjänster och produkter

Att starta eget idag med tyngdpunkt på att leverera tjänster och produkter som är i miljövänlig anda kan löna sig då det blivit allt mer populärt och efterfrågat av konsumenterna. Ska man erbjuda miljövänliga tjänster och produkter är det också bra att känna till vilka regler och krav som gäller.

Miljöcertifiering och en obligatorisk ventilationskontroll

När man som företag ska erbjuda tjänster och produkter som är miljövänliga finns det två olika typer av certifieringar som man ska ha. Man kan få en certifiering som kallas ISO-certifiering och står för International Organization for Standardization vars organisation världen över tar fram krav och miljöregler för varierande verksamheter. Den andra typen av certifiering är ett miljödiplom utfärdat av föreningen Svensk Miljöbas. Miljö handlar även om en god inomhusluft och något som skadar både hälsa och miljö är radon. Radon är en luktfri gas som i vissa hus sitter i väggar, men även i golv och mark. Är man osäker på om man har radon i sitt hus ska man anlita ett professionellt företag som utför en noggrann ventilationskontroll kallad ovk och står för obligatorisk ventilationskontroll. Fördelen med att ha en god inomhusluft, är att man minskar risken för sjukdomar och man mår bättre. God inomhusluft främjar miljön för hälsan, men när det kommer till miljövänligt i större skala som en egen verksamhet, kan det löna sig att satsa på miljön! En av de största fördelarna är att ett miljövänligt företag kan tjäna mer och skapa mer framgång. Allt fler konsumenter föredrar miljövänliga produkter och tjänster och många företag idag följer denna växande trend.

Vad är kraven för en hållbar verksamhet?

Om man vill starta en verksamhet med ett företag som säljer miljövänliga produkter eller tjänster måste man även uppfylla vissa krav. Ett hållbarhetsarbete inom ett företag ska ta hänsyn till natur, klimat och naturresurser. Hållbarhet delas in i tre kategorier som socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Den ekonomiska vinsten och lönsamheten måste växa samtidigt som man ser till att inte bidra till en negativ klimatpåverkan. I den sociala delen tar man som företag ansvar och ställning för miljön genom marknadsföring, media och kundkontakter. Det finns en hel del smarta tips för ett hållbart företag som kan vara bra att känna till. Att etablera sig med miljövänliga tjänster och produkter i ett tidigt skede redan i affärsidén, ger större möjligheter att växa som företag tack vare den ökade populariteten inom miljövänligt. Man ska även se över och planera resursförbrukningen och hur man kommer att använda eventuella fraktmedel och material. Om man vill sälja produkter och vill ha samarbetspartners i sin verksamhet är det också viktigt att se över hur de i sin tur agerar när det kommer till en hållbar miljö.