Archive for februari, 2017

Raw tenderloin steak with seasoning, garlic, and asparagus

Varför vi bör äta mindre kött

Vi läser allt oftare alarmerande rapporter om hur köttindustrin påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Kött är det livsmedel som har störst påverkan på vår miljö. Köttindustrin bidrar till att släppa ut växthusgaser och står för nästan 15 % utav det totala utsläppet världen över. Det är också viktigt […]