Archive for augusti, 2015

Grön inredning

Grön inredning

Med ”grön inredning” menas inte färgen grön, utan inredning som tar hänsyn till miljön. I takt med att vi blir allt mer miljömedvetna som konsumenter har de olika branscherna följt efter, och det är numera vanligt med ekologiska livsmedel, förnyelsebar el, ekologiska kläder och miljövänliga drivmedel. Nästa bransch att haka […]