Varför välja ekologiskt?

Frågan om miljön har länge varit grunden till en hetsig debatt. På vissa håll förnekar man fortfarande att klimatproblem överhuvudtaget existerar medan man på andra håll är plågsamt medveten om vad som håller på att hända med vår jord. Att miljön och klimatet är utsatt för stora negativa konsekvenser till följd av människans levnadssätt är något många är väl medvetna om. Det finns metoder som vi människor kan använda oss av för att försöka minska den negativa klimatpåverkan. Det handlar bland annat om att ha en större medvetenhet kring vår konsumtion.

Mer hållbar mat

Att konsumera ekologisk mat innebär att man aktivt väljer att handla mer etiskt. Som man hör på namnet har ekologi med vårt ekosystem att göra och det innebär helt enkelt att man anstränger sig för att inte störa det. För att något ska kallas ekologiskt bör det vara fritt från kemiska bekämpningsmedel och det ska inte påverka ett naturligt beteende hos varken grödor eller djur. ekologiskt jordbruk har aldrig varit bättre för miljön än just nu, man har nämligen kunnat se hur det gör så att våra vatten är friskare och hur maten vi själva äter innehåller fler nyttiga ämnen.

Ekologiskt eller närproducerat?

Ekologisk mat blandas ibland ihop med närproducerad mat. Det är enkelt att förstå varför – båda dessa alternativ vill verka för en mer hållbar mathållning, men de gör detta på olika sätt. Tänk dig scenariot att du köper en ekologisk odlad avokado i oktober i Sverige. Det är bra att den är ekologisk men förmodligen har den rest en lång väg för att komma till din lokala mataffär eftersom avokado inte växer i Sverige på hösten. Detta innebär att negativa utsläpp har skett under transporten. Om du ska vara klimatsmart är det bättre att välja närproducerade grödor, även om det innebär att du får lägga tillbaka avokadon och äta ett äpple istället.