Producera din egen el med solceller

En viktig fråga för att skapa en hållbar framtid för miljön är hur vi ska producera el. Eftersom vi idag har ett samhälle som är beroende av el är det ett problem som måste lösas, och mycket forskning idag fokuserar helt på att hitta nya lösningar för att producera el från förnybara energikällor. En sådan energikälla är solen, och energin som strålar från vår närmsta stjärna kan tas tillvara på och omvandlas till el med hjälp av solceller som sammanfogas till solpaneler. Än så länge finns inte många solkraftverk i större utsträckning, men man kan ändå dra nytta av solens energi som privatperson genom att installera solceller i sitt eget hem, förutsatt att man har en villa. Taket på huset är en outnyttjad yta som passar perfekt för att sätta upp solceller på, eftersom det också är det läget på huset där cellerna exponeras som mest för solens strålar.

Att installera solceller är självklart en stor investering. Man får räkna med att det kostar mellan 70 000 och 90 000 kronor, även om priset självklart varierar beroende på hur stora paneler man vill sätta upp. Man kommer dock genast att börja tjäna in de pengar man investerade, eftersom elkostnaderna minskar när man producerar en del av hushållets el själv. Ett genomsnittligt hushåll kan spara runt 3 500 kronor om året i elkostnader genom att ha solceller, och solceller kan också göra att värdet på huset höjs vid en försäljning, eftersom driftskostnaderna är lägre.solar-modules-924333_960_720

En familj som gjort slag i saken och installerat solceller är familjen Pettersson i Tidaholm. Något de har noterat är att panelerna genererar el även på de dagar då solen skyms bakom molnen, vilket är en positiv nyhet för alla som bor i Sverige, där solen ofta inte visar sig ens under sommaren. Under sommaren fick familjen till och med ett överskott av el från solpanelerna, och de kunde då sälja den resterande elen genom att sluta ett avtal med ett elhandelsföretag.

Även om det är bra för miljön och plånboken att solen skiner efter att man har installerat solpaneler, vill man kanske inte alltid att solen ska gassa in i ens hem. Samtidigt som man installerar solcellerna kan man därför passa på att också installera markiser för sina fönster. Du hittar en pålitlig firma som kan installera markiser i Stockholm på Hagasolskydd.se.