Ekologiska livsmedel ökar

Konsumenterna väljer i allt högre grad ekologiska livsmedel. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med tvåsiffrigt med hela 13 procent under år 2013. Detta enligt en rapport från Ekowebb.nu. Det ekologiska livsmedelssegmentet fortsätter att ta andelar från den vanliga livsmedelsförsäljningen. Enligt SCB är det framförallt varugruppen fisk ökat sin andel av ekologisk försäljning mest sedan 2004.

Ekowebb.nu
Ekowebb är enligt egen utsago en oberoende källa till kunskap om marknaden av ekologiska livsmedelsprodukter. Man har specialiserat sig på det de kallar ekomarknad och ekostatistik.

KRAV-märkt mat
För att ett livsmedel ska få vara KRAV-märkt tillåts endast mycket få tillsatser. Tillexempel bröd som bakas med KRAV-märkt olja innebär att oljan bara får innehålla godkända tillsatser. Extraktionsmedel som tillåts under processen att framställa oljan går bara innehålla vatten, fetter och sprit. Kemiska bekämpningsmedel används aldrig i produktionen. Odlingen får inte heller finnas vid sidan av trafikerade vägar. Då det gäller djurhållning får inte läkemedel användas vare sig i förebyggande syfte eller på annat rutinmässigt sätt. De djur som föds upp till att bli en KRAV-märkt slutprodukt får inte gå till slakt tidigare än en dubbelkarenstid efter en behandling jämfört med vad lagen föreskriver. På så sätt minimeras risken att oönskade ämnen i vår föda. KRAV-märkningen gäller alltså också i både ekologisk odling och i nästa led – förädlingen av maten.

farmer at his cabbage field checking harvest

farmer at his cabbage field checking harvest

Försiktighetsprincipen
Då det handlar om KRAV-märkt mat är det bäst att ta det säkra före det osäkra. Något som Organisationen KRAV tillämpar då det gäller reglerna för KRAV-certifierad produktion.

De kallar den för försiktighetsprincipen.

Minimera hälsoriskerna
Säkrast för konsumenterna är att välja ekologiskt odlade livsmedel. Genom att undvika livsmedel som utsatts för olika kemikalier, som dessutom är onödiga i tillverkningsprocessen, kan vi minimera hälsorisker. För det förekommer hälsoriskerna som hänger ihop med alla kemikalier vi får i oss både genom det vi äter, dricker och andas in. Om mat kan tillverkas utan tillsatser är det bättre att utesluta dem.